Free cookie consent management tool by TermsFeed

PEDRO RICHE ROUSSET (1977-1989)

A mitjan 1976 un grup de comerciants – quan encara no estava legalitzat el dret d'associacionisme- va començar a sentir la necessitat d'agrupar-se com a forma de defensar els seus drets i interessos professionals en uns temps difícils, marcats pels continus canvis i les profundes transformacions polítiques i socioeconòmiques del moment. Eren els començaments de l'actual règim democràtic. Els sindicats començaven a reorganitzar-se i deixar-se sentir i es feia necessària la reacció dels empresaris per poder organitzar-se i disposar d'una interlocució pròpia. Així el 16 de desembre de 1976 es va celebrar la primera Junta Universal Extraordinària i es va constituir la Federació d'Empresaris de Comerç de Balears - AFEDECO.


Després d'un procés de transició que va des de l'últim trimestre de 1976, el dia 5 d'octubre de 1977, en la seva sessió nº 27, la Junta de Govern, constituïda en Mesa Electoral, va triar a D. Pedro Riche Rousset, com el primer President d’AFEDECO, el que li va suposar molta valentia i audàcia i que va quedar plenament confirmada durant el desenvolupament de la seva gestió. De la seva etapa destaca l'adquisició en propietat del local on es va situar la primera seu oficial d’AFEDECO al carrer Tous i Maroto, a la zona Correus. El local fou adquirit mitjançant l'emissió d'obligacions que van subscriure els socis, la qual cosa per si sola ja denotava un esperit de col·laboració i unitat que va presidir tot el seu mandat. Home serè i de cap prou fred com per a dirigir amb seny una organització des dels seus inicis i guiar-la amb encert.


Eren moments de fortes dificultats, s'iniciava un procés d'importants transformacions socials, sent la seva gran virtut la de saber liderar-les amb prou feines sense ocupar espai per al seu protagonisme personal.

MIGUEL ROSSELLÓ RAMÓN (1989-1990)

Els anys van transcorrent i AFEDECO va adquirint un major protagonisme en l'esfera social i política en la nostra Comunitat Autònoma. En 1989 assumeix la Presidència D. Miguel Rosselló Ramón. Durant el seu mandat s'inicia una nova etapa, es dóna un nou impuls en les maneres d'exercir pressió i en l'adreça política de la Federació, amb importants assoliments, que culmina amb la Presidència de D. Miguel Lladó Oliver. No es pot explicar la història d’AFEDECO sense obviar la seva labor que encara que breu va suposar un nou rumb.


Amb Miguel Rosselló Ramón s'inaugurà una etapa de dinamisme. El transcórrer dels anys havia canviat la situació en el comerç Balear i era necessari utilitzar noves tècniques i coneixements. La seva gestió va ser breu però va obrir el camí apropiat per arribar al que és AFEDECO avui. En 1989 va rebre el testimoni de la presidència, que va haver de deixar al breu espai de temps d'un any, per motius estrictament personals i professionals. Va actuar amb enorme intensitat introduint noves formes de gestió associativa i de projecció política de la patronal.


Va destacar de manera important en la lluita per la igualtat d'oportunitats del petit i mitjà comerç.


Aquests dos Presidents, coneguts com “els Miquels”, en constant col·laboració, van entendre que la manca d'una legislació en matèria de comerç interior es devia suplir amb una regulació de l'activitat comercial a través de normes urbanístiques, com a preludi, del que posteriorment seran els plans directors sectorials d'equipaments comercials.


MIGUEL LLADÓ OLIVER (1990-1993)

Incansable lluitador per aconseguir les metes que AFEDECO perseguia. Hàbil, diplomàtic, tenaç, elements importants per dirigir el vaixell que li havia tocat pilotar. Les petjades de la seva obra van quedar molt clares.


D'aquest període una data històrica és la del 19 de febrer de 1992, en la qual el sector en el seu conjunt, amb la unió de treballadors i empresaris, es va organitzar i va mobilitzar en la defensa dels seus drets. Es va convocar de manera simultània, una vaga general de treballadors i un tancament patronal de les empreses. La resposta va ser la paralització gairebé absoluta de tot el sector. Aquesta mobilització es va realitzar contra el Govern Balear, presidit pel llavors President D. Gabriel Cañellas Fons i a qui se li reclamava, d'una banda, un pla d'ordenació i millora del sector i, per una altra, una actitud més bel·ligerant enfront del Govern Central que propiciés la necessària transferència de competències en matèria de comerç interior a la nostra Comunitat Autònoma, la qual cosa finalment es va aconseguir. També d'aquesta època data la formació amb UGT I CC.OO. de la Fundació per al Comerç de les Balears.


Durant la Presidència de D. Miguel Lladó Oliver encara es recorda la II Convenció del Comerç Balear que es va realitzar en el palau de Congressos i Fires de Ifebal on es va assolir aglutinar a més de 4.000 comerciants. Una fita històrica, avui dia impensable.


PRUDENCIO VALLEJO ARAÑO (1993-1997)

Va encarnar el paper de l'home segur de si. Va dinamitzar el discórrer del sector comercial gràcies als seus coneixements i la seva visió molt professional, la qual cosa li va donar l'oportunitat de rebre el reconeixement general pel seu bon fer, elevant el llistó d’AFEDECO.


Va destacar per la seva gran capacitat de negociació i per la seva bona preparació professional sent de la seva època la creació dels premis Nit del Comerç Balear. Durant el seu mandat, a nivell estatal, es va treballar coordinadament amb altres organitzacions empresarials, sobretot amb la Federació Estatal UNECOM -creada en temps de Miguel Lladó- per a l'elaboració de la primera Llei de Comerç 2/96, la qual cosa es va produir el 15 de gener de 1996.


De la seva etapa són les campanyes promocionals “Dissabtes tarda obert” i “Compra al Petit. La diferència és nostra” de notable repercussió mediàtica i d'importants efectes comercials.


Del seu mandat també es rememora l'enorme activitat realitzada en pro de la igualtat d'oportunitats enfront de les grans superfícies. D'aquesta època són les tesis que després es van incorporar en els treballs preparatoris de la primera Llei Estatal Reguladora del comerç minorista, de 1996. També es va realitzar una important labor per aconseguir la corona d'aparcaments públics que envolten el centre de Palma.

PABLO BELLINFANTE ESCOUBET (1997-2004)

En 1997, li substitueix de forma interina i en funcions, i per un breu espai de temps, de 55 dies, D. José Luis Bestard Capó. Fou al juliol de 1997 quan es va triar a D. Pablo Bellinfante Escoubet President.


Home pràcticament nascut per i dins del sector comercial. Treballador sense descans. La seva gestió es basa principalment en una característica molt personal: la de saber escoltar. Va dirigir la nau portant-la a terme amb pols ferm i els resultats van ser notoris.


D'aquesta etapa és destacable la signatura de la Societat de Mitjans de Pagament SL, entitat mercantil titular de la targeta de crèdit Compra Fàcil, de a qual l'entitat gestora ha estat Sa Nostra des de sempre. Així mateix, és de destacar d'aquesta època la compra del nou local social i el trasllat de les oficines des de Tous i Maroto 8, fins a Valldargent,35. Durant aquest període, AFEDECO, va assumir la Secretària del grup de les illes constituïda a Brussel·les (Comínsula) i sent d'aquest mateix any 1999 la creació de la Fundació Ibi Comerç, com a Institut de recerca per al comerç.


Una cita històrica durant el seu mandat va ser la jornada reivindicativa de manifestació empresarial i sindical del 10 d'octubre de 2000 per fer front al Decret d'aquest any del Govern Central d'Aznar de liberalització d'horaris comercials. La resposta d'aquesta mobilització també va ser massiva i històrica. De la primera etapa del seu mandat és mencionable la important labor d’AFEDECO en l'elaboració de la primera Llei de Comerç Balear en 2001.

BARTOLOMÉ SERVERA JAUME (2004-2013)

Després de la Presidència de Pedro Riche Rouset en la fase constituent d’AFEDECO, el mandat Presidencial més longeu ha estat el de Bartolomé Servera Jaume amb 10 anys d'antiguitat en el càrrec, durant tres períodes electorals, si be l'últim dels mateixos, als dos anys de mandat va cessar voluntàriament en la Presidència per considerar personalment que la mateixa no era compatible amb la Presidència de la Confederació Balear de Comerç, CBC, a la qual havia accedit després de la seva elecció.


De la seva etapa com a President cal destacar la feina que es va realitzar fins a aconseguir l'any 2005 la Llei de mesures transitòries per a la concessió de les llicències de gran establiment comercial, la primera gran moratòria comercial. El sector estava molt sobredimensionat i la pressió que sobre el mateix i sobre el territori exercien les grans superfícies era molta.


També en aquesta època cal destacar la labor realitzada respecte a l'avantprojecte de la directiva coneguda com Bolkenstein que finalment donaria lloc, de forma molt descafeïnada -respecte al text original- però no eximeix d'excessiu liberalisme econòmic, l’anomenada Directiva Europea de Serveis. Producte de tot això va ser la intensa labor política i tècnica per aconseguir que la transposició d'aquesta directiva europea en el nostre ordenament jurídic intern fos el menys perjudicial per al nostre sector.


No menys important va ser evitar l’externalització dels premis per jubilació que suposaven un sobrecost addicional molt important per a les empreses del sector. Simultàniament d'aquesta important labor política i institucional va ser el pla estratègic per al foment, impuls i modernització del comerç a Balears.

Una altra data per al record és la del 30 d'octubre de 2012 en la qual es va organitzar una manifestació empresarial contra el Govern Autonòmic del President Bauzá per les mesures absolutament liberalitzadores en matèria comercial que obviaven en aquest moment els efectes que el temps ha demostrat s'anaven a produir amb la instal·lació massiva i indiscriminada de més grans superfícies comercials.

PABLO BELLINFANTE ESCOUBET 2013-2015. Segona etapa.

A continuació pren de nou el càrrec de President D. Pablo Bellinfante Escoubet, amb el propòsit d'exercir aquest càrrec mentre es formés un nou equip i es liderés un nou i més modern projecte associatiu. La seva experiència i esforços pel sector ens han portat fins al dia d'avui en què des d'octubre de 2015 ha assumit la PRESIDÈNCIA D. RAFAEL BALLESTER SALVA.